Privacy statement.

afsprakenboek.nl verleent agenda-diensten aan bedrijven. Om deze diensten te kunnen verlenen is het nodig dat privégegevens van deze bedrijven en vooral van hun klanten worden opgeslagen.

afsprakenboek.nl zal deze gegevens nimmer afstaan aan derden, tenzij onder wettelijke dwang.

Een kanttekening hierbij is dat het bedrijf waar de klant zich heeft geregistreerd ook toegang heeft tot deze gegevens. afsprakenboek.nl is niet aansprakelijk voor wat de verschillende bedrijven met deze gegevens doen. Wij gaan er vanuit dat deze bedrijven ieder hun eigen privacy statement hebben.
Ξ MENU